Anglické divadlo

Anglické vzdělávací divadlo pro studenty SOU a ZŠ

Cílem je zajistit anglické vzdělávací představení pro školy v obcích s malým počtem žáků.

Pojďme umožnit i žákům z malých měst užít si anglické divadlo a motivovat je k dalšímu studiu. Právě pozitivní emoce při výuce jsou jedním z klíčových předpokladů pro další studium.

Zafinancujeme rozdíl mezi minimální kapacitou pro odehrání představení (200 žáků) a skutečným počtem žáků ve škole (100 žáků).