Pomáháme plnit přání a sny

Nadační fond Společně to dokážeme vznikl díky dlouholetým zkušenostem v oblasti podpory charitativních projektů a organizací, veřejným aktivitám na podporu osvěty proti onkologickým nemocem a napojení na ty největší profesionály v oborech sportu, medicíny, financí i veřejného života.

Podrobné informace naleznete ve Statutu Nadačního fondu nebo v Darovacích podmínkách.

Pomáháme v oblastech

Zdraví

Prevence zdraví a pomoc nemocným

Vzdělání

Rozvoj vzdělání, vědy a výzkumu

Život

Pomoc lidem v těžké životní situaci

Kultura

Udržitelnost kulturních památek a umění

Sport

Podpora sportovců a volnočasových aktivit

Příroda

Ochrana zvířat a životního prostředí

Zakladatel NF

Činnosti Nadačního fondu Společně to dokážeme chceme rozšířit mezi širokou veřejnost s projekty na podporu veřejné výzvy a dárcovství. Nadační fond pomáhá zapojit veřejnost do aktivit, které mají nejen charitativní charakter, ale také veřejný zájem. Chceme také upozornit na to, že státní instituce mnohdy nekonají tak, jak by měly.

Možná se i Vy budete chtít podělit o svůj úspěch s někým, kdo to ocení.

LSpodpis

Luděk Šmíd | Zakladatel Nadačního fondu Společně to dokážeme

Představenstvo Nadačního fondu

Miloslav Křečan

Předseda správní rady

Miroslav Tykvart

Člen správní rady

Nikol Šmídová

Člen správní rady

Ivo Havránek

Revizor

Nejčastější otázky a odpovědi

Čím se Nadační fond zabývá?

Účelem Nadačního fondu je pomáhat v těchto oblastech:

• Rozvoj vzdělání, vědy a výzkumu. Prevence zdraví. Udržitelnost kulturních památek a umění.

• Podpora talentovaných sportovců a podpora volnočasových aktivit.

• Hmotná a finanční pomoc nemocným a lidem v těžké životní situaci, handicapovaným, seniorům a dětem a jejich rodinám. Ochrana zvířat a zlepšování kvality životního prostředí.

 

Nadační fond pomáhá zapojit veřejnost do aktivit, které mají charitativní charakter, ale také veřejný zájem. A také chce upozornit na to, že státní instituce mnohdy nekonají tak, jak by měly.

Jak mohu pomoci a poskytnout dar?

Na webovém portálu www.nftodokazeme.cz si můžete vybrat preferenci konkrétního projektu spadající pod výzvu Nadačního fondu k poskytování daru, který vás nejvíce zaujal a podpořit ji platebním převodem ve prospěch účtu č.:

6006006099 / 5500 (Raiffeisenbank‎ a.s.)

Můžete se také rozhodnout, zda chcete svůj dar poslat jednorázově nebo opakovaně.

Mohu podpořit více projektů?

Ano, můžete svou preferencí podpořit libovolný počet projektů, které jsou součástí výzvy Nadačního fondu. Můžete si vybrat jen jeden nebo i všechny, záleží je na vás a vašich možnostech, který projekt si vyberete. Prostředky poskytnuté Nadačnímu fondu budou rozděleny s přihlédnutím na vaše preference konkrétních projektů.

Mohu si poskytnutý dar odečíst ze základu daně z příjmu?

Ano, za účelem vydání potvrzení o přijetí daru nás kontaktujte. Nadační fond pak bez zbytečného odkladu takové potvrzení vyhotoví a zašle.

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

 

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

Nadační fond pomoci je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.ve znění pozdějších předpisů.